Zapytania Ofertowe EU


 

 

Dotyczy: nr wniosku: RPDS-01-05-01-02-0284/16

Tytuł projektu: „Wdrożenie wynalazku technologii pozyskiwania drewna jako realizacja ekoinnowacji w inteligentnej specjalizacji RSI WD”

Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalne

Schemat: 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

 

Zapytanie ofertowe nr 1035010

Zapytanie ofertowe nr 1035011

Zapytanie ofertowe nr 1035012

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes