Firma Usługi Leśne i Melioracyjne Przerób i Handel Hurtowy Drewnem Dariusz Szczepański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie wynalazku technologii pozyskiwania drewna jako realizacja ekoinnowacji w inteligentnej specjalizacji RSI WD”, nr referencyjny projektu RPDS-01-05-01-02-0284/16.

 

Celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa oraz dywersyfikacja portfela usług poprzez wdrożenie na rynek wynalazku technologii pozyskiwania drewna jako realizacja ekoinnowacji.

 

Planowane efekty: Dzięki realizacji inwestycji Wnioskodawca będzie mógł umocnić swoją pozycję w branży pozyskiwania drewna oraz dokonać ekspansji w niszy rynku dla leśnictwa. Dzięki realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacji produktowej (usługowej) oraz procesowej w skali kraju poprzez wdrożenie wynalazku technologii pozyskiwania drewna.

 

Całkowita wartość projektu: 4 918 770,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 679 580,00 PLN

Free Joomla! template by Age Themes